Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

Om oss

De fleste av oss trenger i blant å snakke om det livet byr på av utfordringer, opplevelser og relasjoner.  Ikke alle har noen å snakke fortrolig med. Hos Fermate Nidaros kan du få samtale med utdannede og erfarne samtalepartnere som kan følge deg et stykke på vegen.  Vi ønsker å møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe den enkelte til å ta egne, gode valg og ansvar for eget liv.

Sjelesørgere og veiledere hos Fermate Nidaros  ønsker å skape trygge rammer og er underlagt taushetsplikt.

Eierskap
Fermate Nidaros eies av Stiftelsen Diakonova i samarbeid med Gauldal prosti og Diakonifellesskapet Nidaros.

Basis  
Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter.

Verdier  
Kristen tro og etikk ligger til grunn for vårt menneskesyn og vårt møte med medmennesker.

Vår holdning til mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom:

  • Nærhet til mennesker ved å være tilgjengelig, tydelig og lyttende.
  • Nærhet til Gud- ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje i Guds ord og bønn.
  • Nærhet til eget liv – ved å fremme åpenhet , ærlighet og sannhet.