Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

Kurs og Temadager

  • Vi arrangerer kurs, fagdager og temadager for ulike grupper.
  • Vi kan holde foredrag om ulike temaer på forespørsel.