Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

Fagdag om ”SKAM”

Ved Marie Farstad
Sted: Pilgrimsgården Trondheim
Dato: 20 april

I alt 34 påmeldte møtte opp på Pilgrimsgården denne flotte vårdagen til en fagdag om «skam». Marie Farstad som var underviser, har arbeidet med skam i en årrekke, både fra psykologisk, psykoterapeutisk og religionspsykologisk vinkel.

Marie er psykoterapeut og diakon og arbeider både med terapi, prosessgrupper, undervisning og sjelesorg.

Høsten 2011 gav Marie ut boken: Skammens spor- avtrykk i identitet og relasjoner.
Temaet og da hovedsaklig essensen i  boken hun har skrevet ble belyst på en varm og respektfull måte og gav oss deltagere en ny innsikt i et tema som berører oss alle. Dette var svært relevant både for den enkelte som deltaker og som kompetanse i forhold til å jobbe med andre mennesker. Her på denne fagdagen møttes ansatte i helse og sosialtjenester, terapeuter, sjelesørgere og frivillige og ansatte innenfor diakonal/kirkelig omsorg.

Det ble gitt svært mange gode tilbakemeldinger på denne dagen både i forhold til tematikk og ikke minst i forhold til den inkluderende måten Marie formidlet dette temaet på. Dette inspirerte oss til gjentagelse.

 

Skriv en kommentar

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>