Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

TEMAKVELD om «SJELESORG TIL HVERDAGS»

Velkommen til Støren

tirsdag 13. november kl. 1900

Støren diakoniutvalg og Fermate Nidaros inviterer til en spennende og tankevekkende kveld i kinosalen, kulturhuset GSK.

Foredrag v. teolog

Tor J. Grevbo

”Sjelesorg til hverdags”

Den gode samtale om liv og tro

Kunstneriske innslag

Servering

Orientering fra Fermate

Utlodning [...]

Temakveld om ”Følelser og kommunikasjon

Johannes

Sted: OMM Oppdal Dato: 25. april Kl: 19-21.30

Temaholder: Johannes Selstø – forsamlingsleder i Betania

Han er har skrevet en artikkel om Følelser og kommunikasjon i boken «Nærhet».

Han vil gjennom sin undervisning spesielt ha fokus på følelser som Guds gave og kroppens tale uten ord. Et viktig tema som vil bli belyst på [...]