Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

Kurs ” Ta vare på deg selv og andre”

Kurs Ta vare på deg selv og andre

Sted: Melhus bedehus

Fra 3.mars og til 10 april ble kurset «ta vare på deg selv og andre» gjennomført på Melhus bedehus. I alt 23 deltok på kurset og tilbakemeldinger viser at temaene som ble belyst er viktige og relevante. Tematikken på dette kurset var 2 samlinger vedr. gudsbilde og identitet, en samling om hva [...]