Fermate

Et sted for frihet og forandring Ressurssenter for sjelesorg og veiledning

Bli støttespiller

Vil du bli støttespiller?
Ved å bli støttespiller av Fermate, er du med på å hjelpe mennesker som har behov for å snakke om de mange utfordringer både livet og troen kan inneholde!
Fermate er avhengig av støttespillere. Derfor er vi svært takknemlig for ditt bidrag.

Økonomisk kan du støtte senteret på to måter.

 

  1. Støtte senteret ved å gi enkeltgaver. Da kan du gi dette til kontonummer 83800809080. Merk prosjekt: 10/910. NB. Gaver opp til kr. 12000 gir grunnlag for fratrekk i skatten. Da må du gi oss fullmakt til å registrere ditt personnummer. Du vil få et brev fra oss, når evt gaven er registrert.
  2. Støtte senteret ved å være med på en fast givertjeneste. NB. Den faste givertjenesten kommer også inn under de samme betingelsene som nevnt over.

I disse dager går vi ut med denne oppfordringen:

Vil du være med på å gi kr.100 pr måned til Fermate Nidaros?

Fermate Nidaros går i disse dager inn i sitt andre prosjektår. Å stable et slikt senter på beina har både vært meningsfullt, spennende og utfordrende. Dette kan vi si har vært et “nybrottsarbeid”. Presentering og markedsføring har vært viktige oppgaver dette første året. Men når mennesker opplever å få dele smertepunktene i livet, og får nytt mot til å reise seg og gå videre, da bekrefter det vår tro på at vi trengs som et sjelesorg- og samtalesenter. Derfor går vi ut med denne annonseringen; “alle trenger noen å snakke med av og til, noe annet ville være helt utenkelig”.

I tillegg til samtaler/sjelesorg så arrangerer vi kurs, temakvelder og seminar. Vi har tatt initiativ til oppstart av sorggrupper i Midtre Gauldal og Rennebu. I den forbindelse har vi hatt sorggruppelederkurs med deltagere fra fire kommuner. Vi tror også at vi trengs som et diakonalt resurssenter i dette distriktet.

Derfor går vi inn i et nytt år med friskt mot, samtidig som vi vet at utfordringen blir å drifte senteret økonomisk. Vi er helt avhengig av gaver og støtte på forskjellige vis og fra ulike aktører. Og vi trenger en større forutsigbarhet i forhold til økonomien.
“Fast givertjeneste” er et av flere grep vi nå gjør for å sikre driften inn i vårt andre prosjektår og som også gir en forutsetning for videre drift.
Derfor utfordres du å være med i en fast givertjeneste for Fermate Nidaros.

Vi er så frimodige at vi spør om du kan være med å gi kr 100 pr. måned. Eventuelt kan du selv bestemme beløpet.